ADRESSE: Kjørbokollen 30,  NO-1337 Sandvika

Tel. (+47) 67 80 89 50

E-post: info@effekt.no


Avdeling Oslo: (+47) 908 33 757                   
Avdeling Stavanger: (+47)  922 80 781