Styringssystem

Effekt hjelper din organisasjon med implementeringen av riktig Styringssystem

 

Endringsledelse

Effekt sørger for en effektiv og positiv opplevelse av endringer i din organisasjon

 

IT & Teknologi

Effekt støtter arbeidet med utredelse, implementering og utvikling av nye systemverktøy