Effekt modner din organisasjon til effektiv styring...

Vi hjelper lederteam til å gjennomføre vellykkede endringer for å

 • oppnå større effektivitet
 • øke yteevnen
 • styrke samhandlingen i organisasjonen

Effekt

 • kjenner komplekse organisasjoner og ledelsessystemer
 • ivaretar arbeid med forbedringsprosesser hos kunder daglig
 • prosess orientering av bedrifter og prosjekter
 • har eget rammeverk og modeller for aktivitetene
 • er uavhengig av applikasjoner og kan dermed benytter klientenes eget IT verktøy
 • rammeverk og modeller er basert på internasjonale standarder, inkludert ISO ledelsesstandarder
 • deltar i utviklingen av  internasjonale ISO standarder for kvalitets og styringssystemer, inkludert den nye ISO-9001:2015 og ISO 55000 Asset Management
 • engasjert som foreleser for mastergradstudenter ved UiS og NTNU


Effekt diagnostiserer styringssystemet ved å identifisere og analysere det mot kundens regler, krav og forventninger. Vi foreslår løsninger, bidrar til implementering og gjennomføring av de endringer som må til for å oppnå de nødvendige forbedringer.